Winkelcentrum – Stein

De opgave bestond vooral uit het coherent maken van een warrig onbestemd gebied in het koopcentrum van Stein. De hele stedenbouwkundige en architectonische operatie heeft als doel, de ongedefinieerde ruimte rondom het winkelcentrum, alsmede het winkelcentrum zelf te verbeteren, te definiëren, uit te breiden en vorm te geven. De annovatie van het gemeentehuis maakt onder meer plaats voor deze uitbreiding. Het inbrengen van nieuwe sociale – en culturele en woonfuncties alsmede het inzetten van hoogwaardige architectonische middelen, zowel voor gebouw als groenstructuur, zal het centrum sterker maken en imago geven.