Bedrijfshal Wijzenbeek – Heerlen

De hal, groot 61 x 15m, ligt tussen de provinciale doorgangsweg Heerlen-Sittard en woonflats. Het zicht vanuit de flats naar voorliggende groenzone diende zoveel mogelijk behouden te blijven. Het gebouw dankt hier haar geknikte dakvorm aan, het als het ware verscholen uiterlijk geeft het gebouw een beeldkracht en een sterke identiteit.