Renovatie 115 woningen Blauwdorp

In opdracht van BAM Wonen zijn we voor Servatius Woningstichting bezig met de voorbereiding van de verduurzaming van 115 eengezinswoningen in de omgeving Gildenweg, Weryweg. Samen met de welstandcommissie van de gemeente Maastricht is de modelwoning bezocht en hebben we de uitgangspunten voor de uiteindelijke transformatie vastgesteld in een zeer constructief overleg met goede aanvullende tips. Het streven is om in het najaar te starten met de werkzaamheden. De woningen worden energiezuiniger, veiliger en comfortabeler. Belangrijk is dat de buitenzijde van de woningen grondig wordt opgeknapt met een duidelijk nieuw uiterlijk, zodat de bewoners het gevoel krijgen bijna “nieuwe” woning te krijgen. De woning Gildenweg 66 is als proef- / modelwoning verbouwd. De bewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging om deze woning te bekijken. Zo weet iedereen wat er staat te gebeuren.