Papyrussingel – Maastricht

De locatie ligt tussen de wijken Oud Caberg en Malberg in de zogenaamde westgordel van Maastricht. De komvorm van de locatie is de aanleiding geweest voor het gekozen profiel. Door deze zogenaamde kom te verdiepen was het mogelijk aan een zijde een parkeerstraat te maken met één bouwlaag onder het begane grond niveau van de woningen. De parkeerstraat is verbonden met de twee oplopende woonstraten. De lineair geplaatste bouwblokken zijn deels gelegd in de richting van de bestaande woningen in de omgeving en deels in de richting van de bestaande infrastructuur. De ruimten tussen de blokken waarborgen de verlangde transparantie tussen de wijken.