Interieur, Plan Lenculenhof – Maastricht

Het ontwerp voor het interieur is een voortzetting van de transparantie en openheid zoals die is nagestreefd bij het architectonisch ontwerp.
De toegankelijkheid is niet alleen qua functionaliteit voor de doelgroep ouderen uitgangspunt geweest, ook bij de esthetiek, het materiaal- en kleurgebruik is toegankelijkheid van toepassing.

In 2006 werd het project bekroond met de Victor de Stuersprijs, de architectuurprijs van de stad Maastricht.