Bedrijfsverzamelgebouw LCB – Geleen

Teeken Beckers heeft een bebouwingsvoorstel ontwikkeld voor de DSM-locatie gelegen aan de Burg. Lemmensstraat. Deze locatie wordt omgeven door sterke structurerende elementen: dijk, weg, schoorsteen, en verdeelstation. Het nieuwe bouwvolume is de beëindiging van de groene zone. Het gebouw sluit qua maat, schaal en vorm aan bij zijn omgeving, het biedt ruimte aan kantoren, onderwijsfaciliteiten en technische dienstverlening waarbij de nadruk ligt op de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs en de  daarmee samenhangende ontwikkelingen.