Renovatie Flat Zuidkaap – Tilburg

De kreet “Heerlijk Helder” uit de Heineken slogan verbeeldt voor ons optimaal de transformatie van de flat tot “Heerlijk Helder Zuidkaap”. Waar de flat in het verleden de drager was van de Heineken reclame, maakt de flat in de toekomst, mede door zijn nieuwe hoogwaardige uitstraling, reclame voor zichzelf en zijn eigenaar. De beoogde gebruikers c.q. doelgroep van het product “Zuidkaap” vormen in de meerderheid senioren. Het functionele accent in het renovatieplan voor de “Zuidkaap” ligt bij toegankelijkheid en levensbestendigheid. Ons voorstel kenmerkt zich door een verschijningsvorm met een eigen identiteit, gerealiseerd met kwalitatief hoogwaardige producten. Het aspect duurzaamheid is hierbij een belangrijk verbindend uitgangspunt. De nieuwe exploitatieperiode gaat uit van 50 jaar.

Klik hier voor volledige tekst.