Woon-zorgcomplex Hagerpoort – Maastricht

Het zorgcentrum Achter de Hoven voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Op een vergrootte bestaande locatie hebben wij een zogenaamde nieuwe zorgcluster ontworpen. Het doortrekken van de groene dubbele laan naar een geplande wijk moet als de belangrijkste stedenbouwkundige ingreep worden gezien. Het geeft de wijken een ruggengraat en status. Het programma ± 180 aanleunwoningen, een verpleegtehuis, zorgwoningen en facilitaire ruimte voor cluster en wijk, wordt in verschillende gebouwen ondergebracht. Deze functies komen tot uitdrukking in de verschillende bouwtypologieën. Samen met de monumentale Limburgse hoeve vormen de sterk verschillende gebouwen een afgebakende doorwaadbare groene enclave in Amby Maastricht.