Masterplan GMS buurten – Heerlen

Het GMS gebied dankt haar naam aan de drie wijken die het omvat: Grasbroek, Musschenig en Schandelen. Aan de centrumzijde van Heerlen wordt het gebied begrensd door het stadspark Oranje-Nassau, waarvan het stationsgebied een onderdeel is. Een uitgebreide door ons bureau uitgevoerde inventarisatie en analyse van gebouwen en infrastructuur ligt ten grondslag aan dit masterplan dat oplossingen biedt voor de gestelde problemen van de wijken. Het belangrijkste doel van het plan is de status en imago van deze wijk te verbeteren. Het plan is onmiddellijk inzetbaar en onderdelen kunnen ad hoc in ontwikkeling worden gebracht.