Zorgcentrum Ave Maria – Geulle

Ontwerp infrastructuur: Theo Teeken, Jules Beckers
Uitwerking infrastructuur: Pieter Kromwijk Maastricht

Op de bestaande locatie van het verzorgingstehuis is een geheel nieuw tehuis met 30 aanleunwoningen gerealiseerd. Het ontwerp moet gezien worden als een stedenbouwkundige, architectonische, maar ook organisatorische oplossing voor deze complexe opgave, waarbij de bewoners van het oude tehuis ter plaatse konden blijven. Samen met de gehandhaafde kapel vormen de nieuwe bouwmassa’s tuinen en binnen- en buitenpleinen, die in directe verbinding staan met dorp en landschap, een voor iedereen open en toegankelijke enclave.